Radni obradowali w trybie nadzwyczajnym

43 wyświetleń • 29 października 2019

TV Ostrołęka
Za nami nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki. Radni rozpatrzyli zmiany w tegorocznym budżecie, które zaproponował prezydent Łukasz Kulik. Zobacz zapis wideo z sesji.

- Celem projektów uchwał jest zapewnienie środków na wynagrodzenia w oświacie. Te braki są dosyć znaczące. Udało się znaleźć te środki, głównie z ponadplanowych dochodów, które zostały wykonane w budżecie miasta - powiedział zastępca skarbnika miasta Mariusz Plewko.

Chodzi m.in. o wpływy z kar pieniężnych wpływających od wykonawców robót budowlanych.

- Chciałam zapytać o kwotę tych kar umownych, bo to znacząca kwota, ponad 4,5 miliona. Czy te środki są już na koncie? Czy my tymi środkami nie musimy się z nikim dzielić? - zapytała radna Ewa Żebrowska-Rosak.  W odpowiedzi usłyszała, że są to kwoty wykonane, wpłacone do budżetu i pewne.

Ostatecznie dyskusja była burzliwa, radni dopytywali o wiele miejskich inwestycji, ale przyjęli zmiany w budżecie, z czego z pewnością ucieszą się nauczyciele.

Porządek wtorkowych obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę                      
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok,
6. Oświadczenia radnych.
7. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
8. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.