Mieszkańcy Ostrołęki zgłaszali uwagi do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego

37 wyświetleń • 14 grudnia 2021

TV Ostrołęka
We wtorek odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy Ostrołęki mieli szereg pytań.

Pytania dotyczyły zmian przeznaczenia konkretnych działek, np. możliwości odlesienia.Ważne! Uwagi do studium można składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbyła się 14 grudnia w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Zobacz wideo z dyskusji