Kabaret Młodych Panów na 20-lecie MOIIB

48 wyświetleń • 4 kwietnia 2022

TV Ostrołęka
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Inaugurację obchodów, które rozpoczęto dziś w Ostrołęce uświetnił swoim występem Kabaret Młodych Panów.

W poniedziałek, 4 kwietnia w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie inaugurujące obchody jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – instytucji skupiającej wokół siebie specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej.Było to pierwsze od wybuchu pandemii spotkanie integrujące środowisko. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, od samorządu wojewódzkiego, który reprezentował radny sejmiku mazowieckiego Mirosław Augustyniak, władze miasta reprezentowane przez wiceprezydent Annę Gocłowską i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jakuba Frydryka, samorząd powiatu na czele ze starostą Stanisławem Kubłem. Nie zabrakło także przedstawicieli dużych zakładów pracy i prywatnych przedsiębiorców – liderów branży budowlanej z naszego regionu.

Spotkanie otworzyli i poprowadzili gospodarze – Kazimierz Łoniewski i Marzanna Łoniewska z ostrołęckiego biura terenowego MOIIB. Następnie głos zabrał Roman Lulis, przewodniczący Rady MOIIB, który przywołał m.in. historię organizacji i jej dawny oraz obecny wpływ na rozwój regionu. Odniósł się także do obecnej sytuacji w Ukrainie i wspomniał o zaangażowaniu MOIIB w pomoc naszym wschodnim sąsiadom walczącym z rosyjskim okupantem.

Życzenia z okazji jubileuszu organizacji złożyła na ręce przewodniczącego Rady delegacja z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, placówki kształcącej przyszłe kadry inżynierów i budowniczych.

Uroczystość inaugurującą jubileusz 20-lecia MOIIB uświetnił swoim występem program artystyczny, który zapewnił doskonale znany w Ostrołęce i wielokrotnie odwiedzający nasze miasto Kabaret Młodych Panów.