Most tymczasowy oficjalnie otwarty

53 wyświetleń • 2 stycznia 2018

TV Ostrołęka
Punktualnie o godzinie 12:00 otwarto dziś oficjalnie tymczasowy most na Narwi w Ostrołęce. W uroczystości zorganizowanej specjalnie z tej okazji udział wzięli m.in. żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, którzy wybudowali przeprawę.

Do udziału w uroczystościach związanych z oficjalnym otwarciem tymczasowego mostu w Ostrołęce zaproszono m.in. senatora RP Roberta Mamątowa, wicewojewodę mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, dowódcę 2. Pułku Inżynieryjnego płk Bogdana Prokopa, wiceprezesa spółki Energa Wytwarzanie Adama Galanka, przedstawicieli samorządu Ostrołęki na czele z prezydentem Januszem Kotowskim i przewodniczącym Jerzym Grabowskim oraz wykonawcę dróg dojazdowych, prezesa spółki Ostrada Jarosława Nowaka.

- Konstrukcja, którą wykonaliśmy w Ostrołęce jest bardzo bezpieczna. Jeśli oczywiście przestrzegane będą warunki eksploatacji. Ten most jest konstrukcją sprawdzoną. Nie ma żadnych obaw co do tego czy zapewni właściwe warunki drogowe czy przeprawowe – mówił podczas uroczystości płk Prokop.

Przeprawa tymczasowa wybudowana została przy wydatnym wsparciu finansowym ze strony spółki Energi, która „wzięła na siebie” koszt budowy dróg dojazdowych.

- Zasadniczo jestem postrzegany jako człowiek wierzący i gdy chodzi o wiarę w Boga żywego to jest dla mnie sprawa zasadnicza. Natomiast gdy chodzi o tą wiarę ludzką, to tak naprawdę dwa i pół roku temu pewnie bym nie uwierzył, że samorząd poradzi sobie z taką wielką inwestycją. Dziś już nie muszę wierzyć, bo wiem, że pierwsza część tak dużego zadania dla niewielkiego miasta już jest a już w najbliższych dniach ruszy przebudowa tzw starego mostu – mówił podczas uroczystości prezydent Kotowski.

Zrealizowaną inwestycję uroczyście poświęcił ksiądz infułat Zygmunt Żukowski. Po przemówieniach, podziękowaniach i gratulacjach zaproszeni goście przecięli biało-czerwoną wstęgę oficjalnie otwierając tym samym tymczasową przeprawę.