Ostrołęckie obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

48 wyświetleń • 1 września 2020

TV Ostrołęka

Uroczystości pod pomnikiem Pamięci Pomordowanych w latach 1939 - 1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego stanowiły główny punkt dzisiejszych uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Na uroczystościach przy pomniku  Pamięci Pomordowanych w latach 1939 - 1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego spotkali się przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, kombatanci, poczty sztandarowe szkół i organizacji. Prowadzący uroczystości przedstawił krótki rys historyczny zbrojnego konfliktu, który rozpoczął się od ataku hitlerowskich wojsk na Westerplatte 1 września 1939 roku o godzinie 4:45.

Następnie modlitwę w intencji ofiar wojennych i walk o wolność i niepodległość Polski poprowadził proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata, ksiądz Jan Świerad.

Spotykamy się, jak co roku, przy pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939 – 1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego. Składając na nim wiązanki, wieńce kwiatów jako symbol naszej wiernej miłości i pamięci o tych, którzy nieraz w bestialski sposób zostali pozbawieni życia tylko dlatego, że byli Polakami. Zamyśleni o polskim „wczoraj” i o dniu dzisiejszym wybiegamy w przyszłość, bowiem jak pisał Cyprian Kamil Norwid „…aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba koniecznie pamiętać, skąd się wyszło”. Chcemy zatem w trakcie trwania tej uroczystości przypomnieć tych, którzy kochali Polskę, którzy potrafili oddać za nią życie. Ich miłość domaga się upamiętnienia i kontynuacji. Jest ona dla nas jakby testamentem spisanym krwią. Jest wielkim zobowiązaniem. Oni marzyli o wolnej Ojczyźnie.

- mówił podczas uroczystości ks. proboszcz Jan Świerad, cytując słowa wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który poeta napisał w 1944 roku.

Musimy powracać do tych marzeń, ale też do ich trudnych doświadczeń. Oni bowiem, jak pisał Baczyński, byli gotowi umierać, aby Polska potrafiła znów żyć. Kiedy pochylamy się nad tymi, którzy oddali swoje życie, byśmy my mogli żyć w nowych i lepszych czasach, to nie możemy łatwo i spokojnie przejść obok otaczającej nas rzeczywistości. Nie możemy nie walczyć z naszymi wadami narodowymi, nie możemy trwać w zajadłych sporach i waśniach. Nasi poprzednicy walczyli o Polskę wolną, niepodległą, o Polskę silną wiarą i wartościami. Pragnęli Polski zjednoczonej a nie podzielonej, Polski zgodnej a nie skłóconej. Do budowy takiej Polski zachęcał nasz patron naszego miasta św. Jan Paweł II, który mówił, że powinniśmy kierować się bożym prawem, które jest niezmienne, wciąż aktualne i jedyne mogące uczynić życie człowieka i całego narodu szczęśliwym i pełnym. Winniśmy sami stawać się żołnierzami sprawy bożej, sprawy człowieka, sprawy Ojczyzny.

 

- mówił ks. Świerad.

 

Po modlitwie i poruszającym przemówieniu duchownego złożono kwiaty przy pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939 - 1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego.

W ramach uroczystości rocznicowych w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu o godzinie 17:30 odprawiona zostanie msza św. w intencji poległych w walce za Ojczyznę.