Absolwenci I LO z rocznika 2018/2019 pożegnali się ze szkołą

46 wyświetleń • 30 kwietnia 2019

TV Ostrołęka
Wtorek, 30 kwietnia był ostatnim dniem spędzonym w szkolnych murach dla uczniów klas III I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Dziś z rąk dyrektor Anny Maksimowskiej otrzymali oni świadectwa maturalne, a za kilka dni staną do najważniejszego w młodym życiu egzaminu.

Po okresie pełnym niepewności co do otrzymania klasyfikacji, dziś maturzyści z I LO są już pewni, że będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Uroczystą akademię z okazji ukończenia szkoły przez młodzież z klas III uświetnił występ artystyczny jednej z uczennic. Gala pożegnalna absolwentów z rocznika 2018/2019 była także okazją do wręczenia wyróżnień najzdolniejszym i najbardziej sumiennym z uczniów. Jedna z tegorocznych maturzystek otrzymała zaszczytne wyróżnienie za 100% frekwencję podczas całego, trzyletniego okresu nauki. Nagrodzonotakże uczniów z najwyższą średnia ocen.

Podczas uroczystości nastąpiła zmiana składu pocztu sztandarowego, zaś sami absolwenci złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do przestrzegania zasad wpajanych im podczas nauki w najstarszym ostrołęckim liceum.

W uroczystościach samorząd Ostrołęki reprezentował wiceprezydent Maciej Kleczkowski, który wręczył nagrodę uczniowi z najlepszymi wynikami w nauce.