Prezydent Kotowski z absolutorium za ubiegły rok

37 wyświetleń • 23 czerwca 2016

TV Ostrołęka
14 głosami za przy braku przeciwnych ostrołęccy radni udzielili absolutorium z wykonania budżetu prezydentowi Januszowi Kotowskiemu. Dwóch radnych – Maciej Kleczkowski i Adam Kurpiewski wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu – to główne projekty uchwał rozpatrzonych podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Głosowanie poprzedziła krótka dyskusja, w której radni dopytywali m.in. o plany związane z budową ulicy Dobrzańskiego łączącej ulice 11 Listopada i Gorbatowa.

- Nikt z nas nie ma wątpliwości, że budowa tego ostatniego odcinka ulicy biegnącej od Sienkiewicza przez Poznańską, Goworowską do Gorbatowa i na końcu do 11 Listopada jest konieczna. Był problem finansowy, po drodze pojawiły się także utrudnienia przy wykupie gruntów  a także z ostatecznym doprojektowaniem czy aktualizacją projektu, który jest tam potrzebny. Obecnie kończymy ostateczne ustalenia projektowe, na ostatniej prostej są także sprawy gruntowe. Jestem pewien, że ani rada miasta ani prezydent, jako organ wykonujący decyzje rady, z realizacji tej inwestycji nie zrezygnują – mówił podczas sesji prezydent Kotowski.

W swoim wystąpieniu Kotowski podsumował realizowane i zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje i zadania, wśród których wymienił m.in. Samorządową Stację Segregacji Odpadów Komunalnych, remont budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, remont hali sportowej przy ulicy Partyzantów, małą salę kinową OCK.

Ostatecznie po krótkiej dyskusji radni, 14 głosami za, przy braku przeciwnych zdecydowała o udzieleniu Kotowskiemu absolutorium z wykonania budżetu. Dwóch radnych z Platformy Obywatelskiej wstrzymało się od głosu.