Starosta ostrołęcki rozliczony. Jest absolutorium dla zarządu powiatu

33 wyświetleń • 19 czerwca 2016

TV Ostrołęka
Starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł i cały zarząd powiatu otrzymali absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni jednogłośnie zagłosowali za projektem uchwały rozliczającymi włodarzy powiatu.

Za nami najważniejsze obok sesji budżetowej posiedzenie Rady Powiatu w Ostrołęce – sesja absolutoryjna. Obrady odbyły się w piątek 17 czerwca. Głównymi projektami uchwał w porządku XXI sesji były: przyjęcie sprawozdania z wykonana rocznego budżetu i udzielenie zarządowi powiatu absolutorium.

Sprawozdanie przedstawił radnym Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki. Przewodniczący rady, Krzysztof Mróz zapoznał natomiast obecnych na posiedzeniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie przyszła kolej na krótką dyskusję, w której radni pochwalili starostę z jego działań związanych z zarządzaniem samorządem. W głosowaniu oba projekty uchwał zostały pozytywnie przegłosowane przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

- Chciałem serdecznie podziękować całej radzie powiatu za ten wynik, za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Pracowaliśmy na to wspólnie. Staraliśmy się sprawnie realizować wszystkie bieżące sprawy powiatu nie zaniedbując przy tym inwestycji. Przez cały rok utrzymaliśmy płynność finansową, generując także duże wpływy własne i pozyskaliśmy sporo środków zewnętrznych. Wartość największego zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ubiegłym roku wyniosła około 17 milionów złotych – powiedział nam starosta Kubeł.

XXI sesja Rady Powiatu była także okazją do wręczenia nagród przyznawanych przez zarząd dla wybitnych sportowców. Rozstrzygnięty został także powiatowy konkurs plastyczny.