Absolwent-bohater – pułkownik pilot Stanisław Grodzicki ma swoje miejsce w „trójce”

37 wyświetleń • 22 października 2019

TV Ostrołęka
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce swoją tablicę pamiątkową ma bohater-absolwent pilot pułkownik Stanisław Grodzicki – dowódca dywizjonów 305 i 307. Dziś odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy.

Uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej przygotowała społeczność szkolna. W uroczystościach uczestniczyli m.in. członkowie rodziny płk Grodzickiego – państwo Kleczkowscy, generał brygady Wojska Polskiego Andrzej Przekwas, senator RP Robert Mamątow, przedstawiciele władz samorządowych – prezydent miasta Łukasz Kulik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Frydryk wraz z radnymi, Marcin Grabowski reprezentujący wojewodę mazowieckiego oraz przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych i zaproszeni goście.

Uroczystość uświetnili swoim występem uczniowie „trójki”, którzy w części artystycznej przybliżyli sylwetkę bohatera-lotnika – absolwenta szkoły. Młodzież przypomniała jego heroiczne wyczyny, których dokonał dowodząc legendarnym batalionem 305 i 307.