XXIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce za nami

70 wyświetleń • 29 sierpnia 2016

TV Ostrołęka
Przystąpienie do realizacji zadań drogowych w ramach tzw RIT-u, aktualizacja planu inwestycyjnego oraz ustalenie zasad przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia artystyczne w promowaniu kultury i dziedzictwa regionu – to główne projekty uchwał, którymi podczas XXIII sesji zajmowali Radni Powiatu w Ostrołęce.

XXIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbyła się w piątek, 26 sierpnia. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie przystąpienia powiatu ostrołęckiego do realizacji zadań drogowych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WM, określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz uchwała zmieniająca przyjęty podczas jednej z ostatnich sesji plan inwestycyjny dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe.

- Podjętą dziś uchwałą poszerzyliśmy zakres wniosków powiatu o cztery odcinki drogowe, które będziemy rekomendować zarządowi województwa mazowieckiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Są to odcinki Lipniki Łyse, oraz Baranowo do granicy powiatu przasnyskiego w stronę Gaczysk, odcinek w stronę Łątczyna na terenie gminy Rzekuń oraz odcinek Zamość Troszyn na styku z drogą wojewódzką 627. Te cztery odcinki spełniają wstępne kryteria określone dla tych zadań. Pierwotnie w ramach projektu zgłosiliśmy dwa zadania: drogę na Wyszków i ścieżkę rowerową w Dzbeninie, jednak dzięki ostatnim zmianom dokonanym w kryteriach możliwe było rozszerzenie projektu o te cztery dodatkowe zadania – powiedział nam Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji wideo z posiedzenia XXIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęc