Ostrołęka rozpoczyna realizację programu „Za życiem”

40 wyświetleń • 21 marca 2018

TV Ostrołęka
W środę, 21 marca, w Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa zainaugurowano w Ostrołęce działalność Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w ramach realizacji programu „Za życiem” stanowiącego kompleksowe wsparcie dla rodzin. Rolę koordynatora pełnić będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.


Oficjalna inauguracja programu odbyła się w sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta, radni, nauczyciele, terapeuci, rodziny dzieci niepełnosprawnych, lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ewa Kotowska wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz koordynator programu „Za życiem” przedstawiła główne założenia akcji. Do zadań ośrodka będzie należało organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji i kompleksowej pomocy dotyczącej problemów rozwojowych dziecka. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa.

- Samorząd Miasta Ostrołęki w serdeczny sposób dostrzegł, że dziecku od chwili narodzin potrzebna jest pomoc. Szczególnie kiedy rodzi się ono niepełnosprawne. Dzięki jednogłośnej decyzji Rady Miasta, rozszerzy się zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku, ale również pomocy od strony medycznej – mówiła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wioletta Nowicka-Masztalerz.

Na scenę zaproszono również Michała, dziesięciolatka który przyszedł na świat z zespołem Downa, jego rodziców i brata. Opowiedzieli oni o wielkim wyzwaniu, jakim jest wychowanie chorego dziecka, ale i o wspaniałych chwilach, jakie wspólnie przeżyli.  Chłopiec wspaniale się rozwija, ostatnio zdobył pomarańczowy pas w karate, chodzi do klasy integracyjnej w SP nr 1 i przygotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej.

Spotkanie uatrakcyjniły występy dzieci z przedszkoli i szkół, gdzie funkcjonują klasy integracyjne a także ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce.